Entries by admin_GT

Mobailchya Kachatyatle Aamhi

मोबाइलच्या कचाट्यातले आम्ही उघडून डोळे रंग जगाचा बघून घ्यावा क्षण आत्ताचा नसेल पुन्हा ,जगून घ्यावा अन शोधावा सूर नवा वाटते परंतू मोबाइलच्या कचाट्यातले आम्ही जंतू फरार सारी शब्दसंपदा गुंडाळून गाशा लाडीक, रडक्या आणि बोडक्या चिन्हांची भाषा हस-या ‘डीपी’च्या डोळयातही हजार किंतू मोबाइलच्या कचाट्यातले आम्ही जंतू जिरवण्यात अन मिरवंण्यातुनी आम्ही रमतो सदैव बडवुन टिमकी अपुली आम्ही […]

Guru – Aamir Khan aani Paani

Proud to pen the anthem for Paani Foundation. Watch the Song on YouTube The mother Earth wears green sari only for three months. Rest of the year she is helpless. Let’s make sure that she can wear the green sari throughout the year. The question is “Who is going to do this?” – Farmers, the […]