Aas

/
आस आभाळावर चंद्र टांगूनी फरार होतो दिवस…

Kase Nighave

/
या देहाचा कोष भेदूनी वाटे डोही चिरंतनाच्या झोकून द्यावे..

Bhetates Jevha Kadhi

/
कविते, भेटतेस जेव्हा कधी एकांताचा होतो मोर

Kunich Nasata Aapla Kadhi

/
कुणीच नसतं आपलं कधी

कुणीच नसतं आपलं कधी म्हणतात मात्र सारे

Utkhanan

/
उत्खनन

कलावंताने,
प्रतिभेची पालवी आटून

Niwant

/
निवांत

पडून रहावं एखाद्या
निर्मनुष्य किनाऱ्यावर

Garud

/
गारुड

संन्यस्त विरागी होतो
रिचवून रिपूंचे रंग

Vachan

/
वाचन..

गंभीर,विनोदी,रंगीबेरंगी
फसव्या आकर्षक मुखपृष्ठांची

Ti....

/
ती…

खोचते वीज पंखात तरी पदरात
तिच्या सांडून चालली माया

Funker

/
फुंकर

सुर्यास्तानंतर
युद्ध छावणीत अंग टेकताच