A genuine question 1 July 2019

/
१ जुलै २०१९ - पडलेला प्रश्न........ For other Flash Posts…

Maifil Shabd Suranchi - 09 June 2019 - Tilak Smarak Mandir Pune

/
०९ जुन २०१९, टिळक स्मारक मंदीर, पुणे. मैफिल…

Maifil Shabd Suranchi - 31 May 2019 - Shivaji Mandir Mumbai

/
३१ मे २०१९, शिवाजी मंदीर - दादर, मुंबई. मैफिल…

Maifil Shabd Suranchi - 1 May 2019

/
मैफिल शब्द सुरांची (लोकमत : ३ मे २०१९) राहुल…

Guru's poem on Vinda Karandikar's name

/
गुरू ठाकूर यांच्या कवितेखाली विंदांच्या…