Ghumat

घुमट

कधी रखरखत्या ऊन्हात
तर कधी मुसळधार पावसात
आपापल्या कारणांसाठी
त्याच्या वळचणीला
रेंगाळलेली पाखरं
दिवस मावळताच
परत जातात आपापल्या
ऊबदार घरट्यांत तेव्हा
त्या रिकाम्या वळचणींतला
एकांत अंगभर माखून
एखाद्या योग्यासम बसलेल्या
त्या मंदिराच्या घुमटातून
मालकंस पाझरल्याचा भास
होत रहातो अनेकदा
माझ्या जडावणा-या पापण्यांना
आमच्यात काहितरी विलक्षण
सख्य असावं नक्की….

(Ghumat Marathi Kavita)
– गुरु ठाकूर