Kavadsaa

/
कवडसा !

कवडश्यांसारखी शिरतात
काही माणसं

Artha Leuni Pahile Akshar

/
अर्थ लेउनी पहिले अक्षर

अर्थ लेउनी पहिले अक्षर कधी उमटले कळले नाही.

Hava Kashala kana

/
हवा कशाला कणा?

हवा कशाला कणा? इथे लढायचंय कुणाला?

Nehmich Nasata Achuk Kuni

/
नेहमीच नसतं अचूक कुणी

नेहमीच नसतं अचूक कुणी घड्याळ देखील चुकतं राव

Shwasanchya Talaavari

/
श्वासांच्या तालावरी

श्वासांच्या तालावरी स्वप्नांचे झुंबर हाले आशेच्या लयकारीवर जगण्याचा चाळा चाले

Kar Have Tevdhe War

/
कर हवे तेवढे वार

नशिबास कर हवे तेवढे वार म्हणालो मानणार ना तरी कधी मी हार म्हणालो

Aamhi Kadhich Petun Uthat Naahi

/
आम्ही कधीच पेटून उठत नाही

आम्ही कधीच पेटून उठत नाही आम्हाला कुणीतरी चिथवावं लागतं.

Ase Jagave

/
असे जगावे

असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावुन अत्तर नजर रोखुनी नजरे मध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर