Rutuheen

/
ऋतुहीन शहराला हळवं करत नाही चैत्र पालवी, शहराला…

Shraaddh

/
श्राद्ध आयुष्य खर्ची घालून लिलावात घेतलेली काही…

Kallol

/
कल्लोळ धावते धमन्यांतुनी अस्वस्थ काही…

Muke Swapna

/
मुके स्वप्न नवी लाट देई नवे भोवरेही तळी…

Mobailchya Kachatyatle Aamhi

/
मोबाइलच्या कचाट्यातले आम्ही उघडून डोळे…

Anuwaad

/
अनुवाद रात्रभर खिडकीबाहेर दिसणारा चंद्राचा…

Kukkur Kombdo Malvani Song

/
कुक्कुर कोंबडो मालवणी गाणं गीत - कुक्कुर…

Shodh

/
शोध तिने माती होऊन टाहो फोडला तेव्हा तो…

Agatik

/
अगतिक दाटल्या आभाळाची अगतिकता डोळ्यात…

Panupuri

/
पाणीपुरी पाणीपुरी सारखी वागतात स्वप्नं…