Nirop

/
 

Palakhi

/

Vithuhi Mauli - 10 May 2020 - Mothers Day

/
मातृदिन (१० मे २०२०) विठूही माऊली ज्ञानाही…

Kaach

/

Kallol

/
कल्लोळ धावते धमन्यांतुनी अस्वस्थ काही…

Muke Swapna

/
मुके स्वप्न नवी लाट देई नवे भोवरेही तळी…

Mobailchya Kachatyatle Aamhi

/
मोबाइलच्या कचाट्यातले आम्ही उघडून डोळे…

Anuwaad

/
अनुवाद रात्रभर खिडकीबाहेर दिसणारा चंद्राचा…

Kukkur Kombdo Malvani Song

/
कुक्कुर कोंबडो मालवणी गाणं गीत - कुक्कुर…

Shodh

/
शोध तिने माती होऊन टाहो फोडला तेव्हा तो…